ที่เที่ยวกำแพงเพชร ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล

จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชรหลายๆคนมักคิดว่าเป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่ภาคเหนือเท่านั้น

แต่จริงๆแล้วตัวจังหวัดกำแพงเพชรเองมีที่น่าเที่ยวมากมาย เรียกว่าไม่ธรรมดาต้องมาลองกันเลยทีเดียว

หากเราเริ่มที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต้องไม่พลาดมาเยี่ยมเยียม อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่อุทยานฯแห่งนี้ ได้แบ่งอาณาเขตออกเป็นสองส่วนคือ ภายในกำแพงเมือง และภายนอกกำแพงเมือง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มโบราณสถานมากมายหลายอย่าง ทั้งวัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระนอน วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น โดยเราจะเห็นถึงอารยธรรมความเจริญสมัยก่อนได้ชัดเจน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในช่วงยุคกรุงสุโขทัย เพราะลักษณะคล้ายคลึงกับอุทยานประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย โดยมีลักษณะเป็นศิลาแลงปนกับอิฐฐานสี่เหลี่ยม ทำแบบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกในปี 2534 ด้วย

ถัดจากอุทยานประวัติศาสตร์ เรามาต่อที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นศาลเก่าแก่อายุอานามกว่า 700 ปี เป็นสถานที่ศํกดิ์สิทธิ์ที่คนกำแพงเพชรเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธากันเป็นอย่างมาก โดยจะตั้งอยู่ที่บริเวณวัดพระแก้ว

สายบุญยังไม่จบง่ายๆ ต้องไปเคารพสักการะ หลวงพ่อเพชร วัดบางกันก่อน เพราะถือว่าเป็นพระพุทธรูป UNSEEN ของกำแพงเพชรกันเลยทีเดียว มีประวัติยาวนานเพราะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยเชียงแสน มีเนื้อเป็นสำริดองค์ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

วัดคูยาง เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวเยี่ยมชม

เพราะมีจุดเด่นคือหอไตรที่มีสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์สร้างไว้กลางน้ำ สวยงามควรไปเยี่ยมชมซักครั้ง

ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นศาลศิลาแลงซึ่งมีประวัติสำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เดิมทีสมัยรัชการลที่ 5 เคยมีฝรั่งมาลักลอบตัดเศียรพระไป แต่รัชการลที่ 5 ทรงขอคือและสร้างรูปจำลองประทานให้แลกเปลี่ยน และรูปจำลองอีกองค์ประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวรแห่งนี้เอง ส่วนองค์จริงถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิณภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร